Øvelser (NYHED)

tombjerregaard.dk

Øvelser

Der er masse af "børnelege" som kan få gang i både krop og hjerne - fangeleg, tagfat, ståtrold, sækkeløb, stafet, blindebuk, kluddermor osv. Der er også masser af "konsulent" lege og småøvelser. Her fokusere jeg på småøvelser, der kan starte en proces, som kan skabe energi og som kan træne iagttagelse og opmærksomhed.

Har du en god øvelse, hører jeg meget gerne fra dig - og føjer den til her.

Øvelserne er enkle og korte, så alle kan og vil være med - og de kræver ingen eller meget enkle rekvisitter. Øvelserne egner sig til grupper på cirka 10-30 deltagere.

Husk at stoppe mens legen er god - mens energien og grinene er på sit højeste.

 

Start - præsentation og forventningsafstemning

Navneleg med bolde

Anvendelse: Præsentation

Du beder deltagerne stille sig i en rundkreds. Du stiller dig i rundkredsen og kaster en bold til en deltager samtidig med, at du siger: Jeg hedder … Det fortsætter I med et stykke tid.

Øvelsen kan udvides med at modtageren af bolden siger: Jeg fik bolden fra…, og jeg hedder…

Det er en klassisk navnerunde, men den fysiske aktivitet - bolden - hjælper nogen til at huske navnene.

Varighed 10 - 15 minutter.

 

Hvem er du?

Anvendelse: Præsentation

Du skriver 3-4 spørgsmål på en flipover f.eks. Hvad hedder jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvad håber jeg, dagen vil bringe? Hvordan vil jeg bidrage til dagen?

Du beder deltagerne vende sig mod deres sidemand til højre. De skal interviewe hinanden om spørgsmålene.

Herefter får alle 1 minut til at fortælle om sin sidemand.

Varighed 10 - 30 minutter

 

Hvem er jeg?

Anvendelse: Præsentation

Du skriver på en flipover: Fortæl, hvem du er, men uden at fortælle noget om arbejde, familie og venner eller fritidsinteresser. Du beder deltagerne om at gå sammen to og to, hvor de præsenterer sig efter retningslinjerne. Efter nogle minutter beder du alle finde en ny partner.

Varighed 10 - 15 minutter

 

Klods Hans

Anvendelse: Præsentation

Klods Hans fik prinsessen ved at bruge, hvad han havde i lommerne. I denne øvelse fortæller deltagerne om sig selv ved hjælp af ting, de har i lommerne, tasken m.m.

Du fortæller deltagerne, at de har 2 minutter til at forberede en lille præsentation af sig selv. Præsentationen skal foregå med udgangspunkt i noget, de har med - deres telefon, tegnebog, nøgler eller andet, de har i lommerne eller tasken. Hvad fortæller f.eks. en tegnebog, der er fyldt til bristepunktet, om deltageren. Bruger de et nøglebundt, kan de fortælle om hver enkelt nøgle - detaljeret om hjemme, cyklen, bilen osv.

Deltagerne går sammen parvis og præsenterer deltagerne sig på skift. Efter et stykke tid finder de en ny partner. Præsentationen kan også ske i plenum, hvis der er få deltagere

Varighed 10 - 20 minutter

Rekvisitter: Det deltagerne har på sig

 

Hvordan var din morgen?

Anvendelse: Præsentation

Start med at præsentere dig og fortælle om din morgen fra du stod op til nu, hvor du står foran deltagerne. Hvordan vågnede du? hvad spiste du? hvordan havde du det? Hvordan kom du herhen?

Bed derefter deltagerne om at præsentere sig og fortælle om deres morgen. Det kan ske parvis, hvor de efter et stykke tid finder en ny partner. Det kan ske i 4-5 personeres grupper eller i plenum, hvis der er få deltagere.

Passer det ikke rigtigt ind i programmet, at deltagerne fortæller om deres morgen, så bed dem fortælle, hvordan der ser ud hjemme hos dem, eller hvordan der ser ud på deres arbejdsplads.

Varighed 10 - 15 minutter

 

To sandheder og en løgn

Anvendelse: Præsentation

De beder deltagerne om at stille sig på gulvet. De skal gå rundt og hilse på hinanden. Hver gang de mødes med en ny, skal de fortælle to sandheder og en løgn om sig selv. Den anden skal gætte, hvad der er sandt og hvad der falsk. Når de har gættet på hinandens sandheder og løgn, går de videre til den næste.

Deltagerne skal ikke bliver hængende for længe ved hinanden. Det tager energien ud af øvelsen.

Varighed: 5 - 10 minutter

 

Derfor hedder jeg det, jeg hedder

Anvendelse: Præsentation

Du beder deltagerne forberede sig på at fortælle, hvorfor de hedder det, de hedder. De får 2-3 minutter til forberedelsen og fortæller efter tur: Hvad hedder jeg? Hvem bestemte, at jeg skulle hedde det? Hvorfor kom jeg til at hedde det? Hvad betyder mig navn (hvis de ved det)? Hvad betyder navnet for mig? Osv.

Pointen er, at der knyttes en lille historie til hvert navn. Det gør det lettere at huske navnene.

Varighed 10-20 minutter

 

Jeg tror, jeg er den eneste her

Anvendelse: Præsentation

Alle kender en klassisk navnerunde, hvor ingen kan huske navnene bagefter. Denne øvelsen rummer en lille udvidelse, der skal støtte hukommelsen. Ud over navn osv., fortæller hver enkelt deltager også en lille historie med udgangspunkt i: Jeg tror, jeg er den eneste her - der har mødt dronningen, er født i ambulancen på vej til sygehuset, har en varan som kæledyr, har ni søskende, har været i fjernsynet osv.

Historierne hænger ved - og så hænger navnet måske også ved. Ellers kan man altid senere referere til "dig, der har mødt dronninge" - og grine lidt af det.

Varighed 15 - 20 minutter

 

Find en som mig

Anvendelse: Præsentation

Dette er en anden - mere aktiv - udgave af foregående øvelse.

Du beder deltager stille sig jævnt fordelt i rummet. Derefter beder du dem om at finde en, der har samme f.eks. øjenfarve, alder eller højde. De præsenterer sig overfor hinanden.

Det gør du 2-3 gange. Derefter skal øvelsen være sværere. Du beder deltagerne finde noget karakteristisk ved sig selv og finde en anden, der har samme karakteristikum. Du spille måske fodbold, er vild med at strikke, er hundeejer, ølentusiast eller passioneret svampesamler. Når deltagerne møde, præsenterer de sig og finder ud af, om gættet er rigtigt - og hvorfor man gættede, som man gjorde.

Varighed: 10 - 15 minutter

 

Dit liv fortalt på to minutter

Anvendelse: Præsentation

Du beder deltagerne om at genfortælle hele deres liv på to minutter - ikke et sekund mere. De får 2-3 minutter til at forberede dig.

Du beder dem om at gå sammen parvis. Den ældste starter med at fortælle sit liv på to minutter. Derefter er det den andens tur.

Er der få deltagere kan deltager bagefter fortælle om den anden i plenum - på 1 minut.

Varighed 10 - 15 minutter

 

Våbenskjold

Anvendelse: Præsentation

Tidligere havde fornemme slægter deres eget våbenskjold med en masse symbolik. Du kan medbringe eksempler på våbenskjold enten som handout eller PowerPoint.

Deltagerne skal lave deres eget våbenskjold. De får 5-10 minutter til at lav deres våbenskjold på et stykke A3 papir. Først tegner de konturerne af et skjold - eller du kan medbringe A3 papirer med konturerne af et skjold.

Hver deltager skriver navn på sit skjold. De kan lave en tegning af sig selv. De kan tegne symboler eller skrive tre ting, der karakteriserer dem som menneske eller tre ting, de kan bidrage med i det kommende forløb. Osv.

Efter forberedslen hænges alle våbenskjoldene op på en væg, og deltagerne går rundt og kigger på skjoldene. Herefter præsenterer deltagerne sig ved at forklare deres skjold.

Varighed 25 - 30 minutter

Rekvisitter: A3 papir

 

Mit bidrag er

Anvendelse: Præsentation og forventningafstemning

Du beder deltagerne overveje, hvad de hver især vil bidrage med i forløbet - eller, hvad de glæder sig mest til. Efter 2-3 minutters overvejelse beder du deltagerne fortælle, hvad de vil bidrage med - samtidig med, at de præsenterer sig.

En anden version af øvelsen er at bede deltagerne overveje, hvad der i hvert fald ikke må ske undervejs i forløbet. Det er vigtigt at vide, så I sammen kan sørge for, at det ikke sker.

Varighed 10 - 15 minutter

 

Det skal vi opnå og undgå

Anvendelse: Præsentation og forventningsafstemning

Du beder deltagerne overveje, hvad de hver især ønsker at opnå med forløbet - og hvad de for alt i verden ønsker at undgå sker i løbet at den tid, I er sammen. Efter 2-3 minutters overvejelse beder du deltagerne fortælle - samtidig med at de præsenterer sig.

Varighed 15 - 20 minutter

 

Energi

Tælle til 7

Anvendelse: Træne opmærksomhed og få energien op

Du beder deltagerne tage deres stol og sætte sig i en rundkreds. De skal følge den rækkefælge de sidder i og tælle til 7. Når de når 7 starter de forfra. Herefter erstattes 2, 4 og 7 med f.eks. et klap, et knips og et tramp. Hver gang det går galt, startes ved 1.

Varighed 5 - 10 minutter.

 

Frugtsalat

Anvendelse: Bevægelse - at få energien op

Du beder deltagerne tage en stol, danne en cirkel og sætte sig

Du stiller i midten og beder alle om at vælge om de vil være pære eller banan.

Når du siger pære, skal alle pærer skifte plads. Når du siger banan, skal alle banener skifte plads. Når du siger frugtsalat skal alle skifte plads.

Det er alles kamp mod alle, og du skal også have en stol - men der er en stol i underskud.

Den der står tilbage på gulvet uden stol er den - og siger pære, banan eller frugtsalat og skal kæmpe om at få en stol (det glemmer de nogle gange)

Varighed 5 - 10 minutter

 

Fortæl din dag bagfra

Anvendelse: At få energien op

Du beder deltagerne finde sammen parvis. Personen med den længste pegefinger i hvert par fortæller sin dag bagfra på 30 sekunder til den anden. Man begynder historien nu, hvor man står overfor den anden deltager og slutter den, da man steg ud af sengen i morges. Bagefter er det den andens tur til at fortælle sin dag bagfra.

Varighed 5 - 10 minutter

 

Hvor ser du godt ud

Anvendelse: At få energien op

Deltagerne bedes om gå rundt mellem hinanden og sige noget positivt til dem, de møder: Hvor er det godt at se dig, Det er en rigtig flot skjorte, du har på i dag, Man bliver glad, når du smiler, Hvor er dine sko seje osv. Det skal siges høj og tydeligt.

Varighed 3 - 5 minutter

 

Slå til

Anvendelse: At få energien op

Deltagerne dele op i grupper på tre. I grupperne stiller de sig op med den ene hånd på ryggen og den anden knyttet foran sig. Du beder f.eks. om tallet 9. Grupperne skal ”slå” to gange med den knyttede hånd, og på tallet 3 skal de vise et antal fingre. De 3 personers fremstrakte fingre skal lægges sammen og skal give - i dette eksempel - 9. Der må ikke tales under øvelsen.

Varighed 10 - 15 minutter

 

Kluddermikkel

Anvendelse: Få energien op

Du beder deltagerne stille sig i en rundkreds. Du står uden for rundkredsen. Du beder dem gå langsomt frem mod midten af rundkredsen med strakte arme. Når midten de når midten, tager hver enkelt fat i to tilfældige hænder. Når alle har fat i et sæt hænder, går de et skridt tilbage, og skal herefter prøve at vikle sig ud, så man kommer til at stå i en rundkreds igen med hinanden i hænderne - uden på noget tidspunkt at slippe det par hænder, man har fat i.

Varighed 5 - 10 minutter

 

Leder og medarbejder

Anvendelse: At få energien op

Du beder deltagerne finde sammen parvis. Den højeste er leder, den laveste medarbejder - eller omvendt, hvis du synes.

Lederne stiller sig bag medarbejderne. Medarbejderne får en bold, en tusch eller noget andet (en arbejdsopgave). Det handler om at slippe af med arbejdsopgaven (bolden) så hurtigt som muligt.

Medarbejderne lukker øjnene - og holder dem lukket hele øvelsen igennem. De strækker bolden frem for sig. Lederne lægger armene på medarbejdernes skuldre for at føre dem.

Lederne skal føre medarbejderne, så bolden kommer til at røren en anden medarbejder - så er de sluppet af med opgaven. De andre par prøver selvfølgelig at slippe for nye opgaver.

Efter et stykke tid, kan leder og medarbejder bytte roller.

Varighed 15 - 20 minutter

 

Jeg er god til

Anvendelse: At få energien op

Deltagerne bedes stå i en rundkreds. Du har en lille bold (eller noget andet) i hænderne og siger: Jeg er god til (og finder på et eller andet). Du kaster bolden til en deltager, der siger: Jeg er god til at strikke, lave mad, sove, rydde op, ringe til mine venner osv. - og kaster bolden videre.

Varighed 3 - 5 minutter

Rekvisitter: En lille bold eller andet, der kan kastes med

 

Ebbe og flod

Anvendelse: At få energien op

Du beder deltagerne fordele sig rundt på gulvet. De skal gå rundt mellem hinanden, mens du fortæller en historie. Hver gang ordet ”ebbe” optræder i historien, skal de sætte sig på huk, og hver gang ordet ”flod” optræder, skal de sætte sig på en stol, kravle op på et bord eller noget andet, så de ikke får våde fødder.

Er det for fysisk krævende, kan du placere nogle stykker flipover papir på gulvet spredt rundt i lokalet. Deltagerne er i hajfyldt farvand. Når du råber hajer, skal de op på et stykke papir (en ø), og der må kun være en person på hvert ø. Går det let, kan du fjerne nogle af øerne.

Varighed 5 - 10 minutter

 

Trip-trap-træsko

Anvendelse: At få energien op

Du beder deltagerne fordele sig rundt på gulvet. De skal lukke øjnene, og det er forbudt at tale sammen. Med lukkede øjne går de roligt og forsigtigt rundt mellem hinanden. Når du siger trip-trap-træsko skal de finde ud af at stille sig i en række med den laveste forrest og den højeste bagerst i rækken. De må åbne øjnene, når den forreste har tilkendegivet at opgaven er løst.

Varighed 10 - 15 minutter

 

Korte møder

Anvendelse: At få energien op

Du uddeler et stykke papir til hver deltager om beder dem skrive et spørgsmål, de gerne vil drøfte med andre f.eks. Hvad gør dig glad? Hvad får dig til at grine? Hvad bliver du ofte rost for? Hvad kan du nu, som du ikke kunne for få år siden? Osv.

Derefter beder du deltagerne rejse sig og gå rundt mellem hinanden. Når du siger "Hold møde", finder deltagerne sammen parvis og drøfter på skift spørgsmålet, der står på deres papir.

Når du siger "Mødet er slut", takker deltagerne hinanden for et godt møde, går deltagerne videre og finder en ny partner, når du siger "Hold møde".

Øvelsen kan følges op med en lille snak om hvor meget man kan at tale om nå på kort tid.

Varighed 15 - 20 minutter

 

Opmærksomhed og iagttagelse

Tæl til 21

Anvendelse: Træne opmærksomhed

Du beder deltagerne stille sig i en rundkreds med dig i midten. I skal sammen tælle til 21. Man tæller ikke i nogen bestemt rækkefølge. Du starter f.eks. med at sige 1, og hvem som helst kan sige 2. Det er op til deltagerne at ”tælle sig på banen”. Der er ingen regler for, hvor mange gange hver enkelt må tælle. Omvendt gælder det om at få alle med. Stop øvelsen og start forfra, hvis det er de samme få, der tæller hele tiden.

Kun en må tælle ad gangen, så hvis to personer siger 3 samtidig, skal I starte forfra - og det vil ske en del gange. Deltagerne skal være opmærksomme på hinanden og ”tælle sig på banen”, når muligheden er der.

Varighed 5 - 10 minutter

 

High five

Anvendelse: Træne opmærksomhed

Du beder deltagerne gå sammen i par. De skal stille sig overfor hinanden med cirka en halv meters afstand. Når du siger 1, klapper parrene højre hånd sammen over hovederne (high five). Når du siger 2, klapper de venstre hånd sammen, og når du siger 3, klapper de begge hænder sammen.

Start langsomt 1-2-3 og hæv derefter tempoet. Efter et stykke tid kan du sige tallene i tilfældig rækkefølge f.eks. 1-2-1-3-2-2-3.

Varighed 5 - 10 minutter

 

Ændre 3 ting

Anvendelse: Træne iagttagelse og opmærksomhed

Du beder deltagerne stiller sig sammen to og to. Den med det længste hår i hvert par får 2 minutter til at iagttage den anden - ansigt, beklædning, smykker osv. Når de 2 minutter er gået, vender iagttageren ryggen til den anden. Den anden ændrer tre ting ved sit ydre - smile, lukke et øje, krydse armene, løsne et snørebånd, tage brillerne af, flytte en ring fra en finger til en anden ellet tage swateren omvendt på. Iagttageren skal nu finde ud af, hvad den anden har ændret. Herefter skifter rollerne.

Varighed 5 - 10 minutter

 

Goddag

Anvendelse: Iagttagelse og opmærksomhed

Du beder deltagerne gå rundt mellem hinanden. De skal hilse på hinanden. I første runde skal de hilse på hinanden som om de er meget glad for at se den anden. I anden runden skal de hilse som om de bestemt ikke er glad for at se den anden. I tredje runde skal de hilse som om, de er usikker på, hvem den anden er. I en fjerde runde kan du lade det være op til enkelte, hvordan de vil hilse - og se, hvad der sker.

Varighed 10 - 15 minutter

 

Afsluttere

Første gang jeg så dig

Anvendelse: Afslutter

Du beder deltagerne om at rejse sig og gå rundt mellem hinanden på gulvet. De finder sammen to og to, og den yngste starter med at fortælle den anden: Hvad var mit første indtryk af dig? Hvad gav mig dette indtryk? Hvordan har dit indtryk senere ændret sig? Herefter byttes roller.

Varighed 20 - 30 minutter