CV

tombjerregaard.dk

Ansættelser

01.2009 - dato

Specialkonsulent, FOA Politik og Analyse

Arbejdsområder: Velfærdsstatens og den offentlige sektors udvikling - ledelse, organisationsudvikling og styreformer.

Inden for disse områder arbejder jeg på den ene side med interessevaretagelse og på den anden side som konsulent, oplægsholder og projektleder.

Jeg er medlem af "Væksthus for Ledelse”, der er et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og de faglige organisationer. Målet med Væksthus for Ledelse er at opsamle og dele ny viden, der kan omsættes til bedre offentlig ledelse, samt sætte god ledelse på dagsordenen i kommuner og regioner.

Jeg er ofte forfatter af forbundets politiske taler og politiske oplæg.

I årene 2010 - 14 gennemførte jeg en erhvervs ph.d. på Roskilde Universitet. Jeg forsvarede min ph.d. afhandling "Det professionelle møde" i december 2014.

Som del af ph.d. forløbet var jeg på studieophold i Boston, USA, hvor jeg mødte forskere fra Boston College og Harvard University.

 

01.2005 – 12.2008

Chefkonsulent ledelsesteamet, Fagligt Politisk Sekretariat, FOA

Sekretariatet havde 80 medarbejdere. Mine opgaver faldt inden for fire områder:

Konsulentbistand til forbundets lokalafdelinger, der ønsker at fusionere eller som har omstillingsproblemer i øvrigt.

Udviklingen af sekretariatet f.eks. virksomhedskonferencer, coaching, fælles retningslinjer for god sagsbehandling, procesgennemgange og leveranceplaner.

Udvikling af den offentlige sektor samt offentlig ledelse - herunder velfærdsreform, kvalitetsreform og bedømmelsesudvalget "Kvalitetsprisen for den offentlige sektor".

Forbundets udvikling f.eks. administrative struktur, arbejdsdeling og serviceløfter samt kongreplanlægning.

Jeg udgav i 2007 bogen "Nytænkning" på DJØFs forlag.

 

09.1997 – 12.2004

Sektionsleder, FOA, Sektionen for arbejdsorganisering og faglighed

Sektionens 20 medarbejdere arbejdede med rådgivning, konsulentbistand og formidling inden for organisationsudvikling, kompetenceudvikling, udlicitering og kontraktstyring, kvalitetsudvikling og lederudvikling.

Udover at lede sektionen ydede jeg rådgivning, konsulentbistand og afholdt talrige oplæg og temadage indenfor sektionens områder.

Desuden var jeg ofte forfatter på forbundets politiske taler og politiske oplæg.

Jeg var medlem af forbundets direktion i 2002.

Projektleder for FOA´s store business excellence projekt, der omfattede alle forbundets afdelinger og løb over tre år.

 

01.1992 – 08.1997

Konsulent, Kommunernes Landsforening

Interessevaretager og proceskonsulent bl.a. med ledertræning, organisations- og kvalitesudvikling.

Jeg planlagde og afviklede en lang række kortere og længere udviklingsforløb i kommuner, kommuneforeningerne og på Den Kommunale Højskole om organisations- og personaleudvikling, kvalitetsudvikling og tværfagligt samarbejde.

Jeg udgav i 1997 bogen "Kan man måle det umålelige".

 

01.1990 – 12.1991

Projektleder, Brøndby Kommune

Ansvarlig for opbygning og drift af udviklingscenteret ”Udviklingsbrønden” med to medarbejdere.

Projektleder for projekt “Fremtidens daginstitutioner” med syv delprojekter om decentralisering og organisationsudvikling, lederudvikling, indsatsen overfor de svageste børn, integration af fremmedsprogede, naturcenter samt kunst og pædagogik.

 

08.1987 – 12.1989

Forskningsmedarbejder, Københavns Universitet, Sociologisk institut

Forskningsmedarbejder og drivkraften i opbyggelsen af Center for social innovation, der arbejdede med organisationsudvikling gennem dialog i form af temadage, fremtidsværksteder og udviklingsprojekter af bl.a. fiskeindustrien i Esbjerg.

 

08.1986 – 07.1987

Underviser og formidler, Daghøjskolen for Fremtidsværksteder

Underviser og ansvarlig for en temaudstilling på Louisiana samt et åbent radiostudie på Købmagergade i samarbejde med Danmarks Radio. Desuden skrev jeg pjecen "København – fredelig by - fredsby" for Danmarks Radio.

 

06.1986

Sociolog, kandidat fra Københavns Universitet

 

 

 

Andre konsulentopgaver

Sideløbende med mine ansættelser har jeg gennem årene løst konsulentopgaver for:

 

Fagforeninger

DJØF

Ingeniørforeningen i Danmark

Teknisk Landsforbund

Danmarks Lærerforening

Danske Fysioterapeuter

 

Uddannelsesinstitutioner

Københavns Universitet

Danmark Tekniske Universitet

En række lærer- og pædagogseminarer og folkeskoler

En række tekniske skoler

Masteruddannelse i social entreprenørskab, RUC

Sociale interventionsstudier, RUC

 

Offentlige myndigheder

Københavns Fængsler

Talrige kommuner - både udviklingsprojekter og kurser

Statslige styrelser

Nordjyllands Amt

 

Samt

PASS - Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

PTU handicapbiler

Vejdirektoratet, vejcenter hovedstaden

Forvandlingsværkstedet

ProShop

Aalborg BST center

GE Capital

Rørbæk centeret

Sparekassen Nordjylland

Studenterrådgivningen ved København Universitet

Københavns Radio

Danmarks Radio

DSB

Mellemfolkeligt Samvirke

Arbejdsformidlingen i København

Skoler for psykisk udviklingshæmmede

Boligselskabernes Landsforening

Oasis flygtningerådgivning