Multitasking

tombjerregaard.dk

Multitasking og abehjerner

Evnen til multitasking - det at gøre flere ting på en gang - udråbes som værdifuld (og noget mænd overhoved ikke magter). Mænd siges at være som vaskemaskiner, der kun kan køre på et program ad gangen.

Det er selvfølgelig det rene sludder. Vi multitasker alle sammen. Det er en af vores forcer som mennesker, at vi magter det. Vi kombinerer handlinger, der behøver opmærksomhed, med andre handlinger, som ikke behøver opmærksomhed. Vi kan for eksempel sagtens tale og spise samtidig. Det er det en hyggelig middag går ud på.

Men så er der bevidst multitasking - det bevidst at gøre flere ting på samme tid. Hvori ligger det menneskeligt værdifulde i at være i gang med tre ting på en gang - i højt tempo naturligvis? Det er der ikke nogen som helst værdi i, med mindre man arbejder på en skadestue, er i krig eller overvåger et atomkraftværk, der er ved at nedsmelte.

I hverdagen multitasker vi af nød, fordi der er så meget, der skal gøres, og vi har en tåget forestilling om, at det er effektivt at multitaske - at vi vinder tid ved at gøre flere ting på en gang, men multitasking skader effektiviteten, og kvaliteten af det, vi laver, daler drastisk.

Effektivitet, kvalitet og den utroligt behagelige følelse af flow og veludført arbejde udspringer af at gøre en ting ad gangen.

Multitasking er det modsatte af koncentration og fordybelse, det er en flimrende, halvhjertet opmærksomhed, som overbelaster os - vi bliver som blæksprutter, der fægter med armene i alle retninger uden at få noget ud af det.

Psykologerne Edward Hallowell og John Ratey mener ligefrem at den omsiggribende multitasking forårsager et syndrom, der ligner "Attention Deficit Disorder" (opmærksomheds underskuds forstyrrelse). Disse personer er konstant på jagt efter nye informationer, men er ikke længere i stand til at kunne koncentrere sig om disse informationers indhold.

I buddhismen kalder man sådanne mennesker for abehjerner. Det er ikke nedsættende ment, men skal beskrive, at man har en abe i hjernen, der kaster sig rundt i grenen. Har man abehjerne, skimmer man livets overflade, men nyder ikke detaljerne.